phone+385 1 6152 484

PRVI KNJIGOVODSTVENI PROGRAM


racunovodstveni_program
ComEng i MK-soft su 1988. godine razvili prvi knjigovodstveni program CIRIS na MS-DOS i Novell operativnom sustavu.


CIRIS - STRUKTURA

 • racunovodstveni_program
 • FINANCIJSKI MODULI

  Financijski moduli sastoje se od matičnih podataka, porezne evidencije, financijske operative, glavne knjige, saldakonti kupaca i dobavljača, blagajne i putnih naloga, osnovnih sredstava i sitnog inventara, fakturiranja usluga i likvidatura, poslovanja obrtnika i komunalnog poslovanja.

 • vodjenje_knjigovodstva
 • SKLADIŠNO POSLOVANJE

  Modul skladišnog poslovanja u sebi integrira veleprodaju, maloprodaju, ugostiteljstvo i komercijalu. Šifarnik artikala po skladištima ili mogućnost vođenja centralnog šifarnika artikala. Neograničen broj skladišta, vođenje stanja skladišta po prosječnoj ponderiranoj nabavnoj cijeni, zadnjoj nabavnoj i prodajnoj cijeni. Cjenici artikala po broju, datumu važenja, cjenici za maloprodaju.

 • racunovodstveni_program
 • MATERIJALNO POSLOVANJE

  Matični podaci grupa i podgrupa materijala, šifarnik materijala, neograničen broj skladišta. Mogućnost vođenja materijala po svakom skladištu posebno ili koristeći centralni šifarnik materijala. Knjiženje početnog stanja skladišta, knjiženje primke, izdatnice, međuskaldišnice, otpisnice, narudžbe dobavljaču. Ispis knjiženih dokumenata, dnevnici knjiženja, temeljnice po kontima klase 3 i 4. Utrošak materijala po mjestima troška. Knjiženje radnih naloga, stvaranje izdatnica i ispis utroška materijala po radnim nalozima.

 • racunovodstveni_program
 • KADROVSKA EVIDENCIJA, obračun plaća i drugih dohodaka

  Matični podaci djelatnika, stupnjevi obrazovanja, školske spreme, škole, fakulteti, zvanja, zanimanja, područja rada, rodbinske veze, stručni i periodični ispiti, tečajevi, strani jezici, itd. Kadrovske evidencije : ispisi staža, evidencije o dolascima i odlascima iz poduzeća, rješenja o godišnjem odmoru, evidencija nagrada i kazni, kašnjenja na posao, ozljede na radu, odlasci na tečajeve i stručne ispite, liječnički pregledi i higijenski minimumi, evidencija reizbornosti.

LAGANO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA


racunovodstveni_program
CIRIS poslovni informacijski sustav prepoznatljiv je po lakoći korištenja, kvalitetnim poslovnim izvješčima i pouzdanoj bazi podataka


MK-SOFT

jednostavan program

KONZULTACIJA

Izrada, implementacija i održavanje poslovnih informacijskih sustava i baza podataka. Konzultantske usluge oko izbora poslovnog sustava i računalne opreme. Pomažemo Vam pri odabiru opreme potrebne za pravilno fnkcioniranje poslovnog informacijskog sistema CIRIS.


pouzdan_program za knjigovodstvo

INSTALACIJA APLIKACIJA

Kako bi uspješno odgovorili na svaki zahtjev korisnika prilikom izrade aplikativnih rješenja klijentu pristupamo individualno analizirajući njegove zahtjeve i nastojimo ponuditi optimalno rješenje koje će u praksi biti jednostavno za korištenje.


siguran:program za računovođe

ODRŽAVANJE

Prodaja i održavanje PC računala (HP i IBM) i servera, izrada i održavanje mreže računala, povezivanje dislociranih lokacija sa centralnom lokacijom poduzeća koristeći najmoderniju telekomunikacijsku infrastrukturuON LINE - VIRTUALNA PODRŠKA


racunovodstveni_program
Zahvaljujući instaliranom softweru operater CIRIS-a na poziv stranke putem interneta vrši izmjene u programu bez potrebe za fizičkim dolaskom.

jednostavan program Zagreb

ComEng data d.o.o.
Miramarska 109, 10000 Zagreb
Telefon i fax: 01 / 6152 484
Direktor: Boris Nendl, dipl. ing.
E-mail: comeng@comeng-data.hr
www: www.comeng-data.hr/

pouzdan_program za knjigovodstvo Dubrovnik

ComEng data d.o.o.
Metohijska 4, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 / 313 380
Direktor: Mario Čebulc, dipl. ing.
E-mail: comeng-du@du.t-com.hr
www: www.comeng-data.hr/


siguran:program za računovođe Zagreb

MK-SOFT d.o.o.
Ljubljanica 13a, 10000 Zagreb,
GSM: 098 / 845 889
Direktor: Berislav Košar, dipl.oec.
E-mail: mk-soft@zg.t-com.hr
web: mk-soft.com.hr